Dịch vụ giới thiệu và tư vấn

1. Hướng dẫn khả năng phỏng vấn, luyện thi tiếng Anh, kỹ năng viết luận văn, luận án, viết thư tiến cử, lý lịch…

2. Hướng dẫn điền các loại visa vào Mỹ:
- Du học
- Tu nghiệp
- Nghiên cứu
- Du lịch
- Đầu tư
- Kết hôn
  - Con nuôi

3. Giới thiệu tư vấn:
  - Soạn thảo, dịch thuật  hợp đồng đầu tư, kinh doanh Anh-Việt.
- Giải quyết tranh chấp thương mại.
- Đàm phán về thương mại và mậu dịch Quốc tế.
- Đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước.

4. Tư vấn và thực hiện các hoạt động thư viện:

Bài viết liên quan