CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ĐI LÀM TẠI NHẬT 2024

1. Tổng quan về chương trình: Sinh viên năm cuối của cao đẳng, đại học hay sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học -> Học tại Nhật trong vòng 2 năm tại trường senmon ( trường chuyên ngành)-> Chuyển đổi Visa -> Đi làm với 2 văn bằng dưới dạng nhân viên chính thức.

- Số lượng tuyển sinh: 80 học sinh (Tiếng anh: 20 học sinh, Khoa học xã hội: 30 học sinh, Khoa học tự nhiên : 30 học sinh

2. Điều kiện tham gia:

• Là sinh viên năm cuối của đại học, cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp CĐ ĐH (không quá 5 năm) và có thành tích tốt, trình độ năng lực tiếng Nhật trước khi nhập cảnh đạt từ N3 trở lên trước khi nhập cảnh.

• Những bạn đã ký kết hợp đồng tham gia chương trình và đậu phỏng vấn sơ tuyển.

3. Học phí