HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAWAI'I

Đại học Hawai'i tại Mänoa International Merit Award Scholarship thông báo Học bổng dành cho những bạn có thành tích học tập xuất sắc. Số tiền học bổng là 150% chi phí học tập cho cư dân Hawai'i. Để cung cấp cho bạn một ví dụ, đây là học phí bạn sẽ trả cho năm học 2017:

Học phí không cư trú / Học phí quốc tế cho năm học $ 32,904US
Học bổng trị giá quốc tế Học bổng $ 16,596US 
Chi phí học phí cho năm học 2017 - 2018 16,308USD

Bạn có thể được giảm 50.000USD cần thiết cho visa I-20 / sinh viên của bạn tới $ 33,000USD.

Xin lưu ý những điều sau đây:

• Học bổng chỉ dành cho học phí và không bao gồm những chi phí khác
• Học bổng dành cho người có thị thực du học (F-1)
• Học bổng là tốt nếu bạn vẫn tiếp tục theo học hoặc bạn nhận được bằng đại học
• Những người có bằng đại học không đủ điều kiện để nhận học bổng
• Học bổng không được kết hợp với Học bổng Xuất sắc Mänoa International Excellence Scholarship
• Học bổng có thể kết hợp với học bổng sinh viên quốc tế

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến học bổng này hoặc bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0914.0822.15 hoặc Email: thainam.company@gmail.com

Hy vọng rằng học bổng mới này sẽ cho phép bạn ghi danh vào học kỳ mùa thu 2017.