THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC CAO ĐẲNG ÚC


THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC CAO ĐẲNG ÚC


 I.            ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

-     Sinh viên tốt nghiệp phổ thông trung học.

-     Sinh viên có trình độ tiếng Anh IELTS từ 4.5 trở lên.

                            II.            KỲ TUYỂN SINH :

-          Tháng 1,  Tháng 3, Tháng 7 và Tháng 10 hàng năm. 

              III.            TÊN TRƯỜNG VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC:

1.      Học viên Kinh doanh Berkeley – Berkeley Business Institute và Học viên kinh doanh York Business Institute

Ø  Địa chỉ: Suite 1 and 2. Level 1 and 2, 338 Pitt St. Sydney NSW 2000

Ø  Các ngành học

-          Ngôn ngữ tiếng Anh                           -    Lãnh đạo và quản lý

-          Kinh doanh                                         -    Quản lý

-          Quản trị kinh doanh                            -    Quản lý dự án

-          Marketing và Truyền thông                -    Quản trị Du lịch

-          Kế toán và chứng từ, hồ sơ kế toán    -    Quản trị nguồn nhân lực

-          Công nghệ thông tin

                            

2.      Làm thêm thực tập cho sinh viên:

Chính phủ Úc cho phép sinh viên làm thêm không giới hạn thời gian. Ngoài giờ học chính thức, sinh viên được đi thực tập có hưởng lương, tham gia các buổi hội thảo việc làm, tham quan giao lưu doanh nghiệp v.v…

              IV.            HỌC PHÍ:  6.000 AUD/ năm  ( Sáu ngàn đô la Úc/ 1 năm)

1.png